Citate în Emisfera Noastră

Citate în Emisfera Noastră: Creierul tău Proiectant (emisfera dreaptă) ascultă melodia vieţii, în timp ce creierul tău pentru Semnale (emisfera stângă) se uită la notele care compun melodiile. De aici, poţi afla cheia pentru scrierea naturală: melodiile trebuie să fie primele. -Gabriele Lusser Rico


Citate în Emisfera Noastră: Acum noi ne ascundem în emisfera nordică -Mariana Didu


acum-noi-ne-ascundem-în-emisfera-nordică
Citate în Emisfera Noastră: Practica social-politică a democraţiei, adică trecerea de la adevăr la real, a pus în evidenţă două tipuri (forme) mari de democraţie: democraţia de dreaptă şi democraţia de stânga, fiecare dintre ele revendicându-şi cu aroganţă pretenţia de a deţine adevărul absolut întru binele şi fericirea speciei umane. În realitate, în loc să fie complementare şi într-o funcţionalitate unitară, aşa cum sunt emisfera dreaptă şi emisfera stângă, menite parcă să lupte împotriva sensului de evoluţie al speciei umane, ele se situează pe baricade opuse, într-un război sângeros şi orb al cărui scop, privit dinspre interesul comun, e greu de înţeles cui serveşte. -Corneliu Sofronie


Citate în Emisfera Noastră: Toate lucrurile iradiază pretutindeni în aerul din jurul lor... astfel că toate câte sunt în emisfera noastră intră şi trec împreună cu cele ale tuturor corpurilor cereşti... în mod firesc ele devin unite prin întrepătrunderea şi intersecţia dintre ele. O, minunată Necesitate! Cine ar fi putut crede că un spaţiu aşa de strâmt ar putea conţine lucrurile întregului univers?... O, măreţ proces! Ce talent ar putea explica un asemenea miracol? Aceasta călăuzeşte pe om pentru contemplarea lucrurilor divine. -Leonardo da Vinci


Citate în Emisfera Noastră: Orice ţară ai cărei cetăţeni se poartă bine poate conta pe prietenia noastră sinceră. Dacă o naţiune arată că ştie să acţioneze eficient şi decent în problemele interne, dacă păstrează ordinea şi îşi îndeplineşte obligaţiile, nu are de ce să se teamă din partea Statelor Unite. Încălcări repetate ale ordinii şi civilizaţiei, sau lipsa puterii de a le impune, va necesita, în America sau în orice altă ţară, intervenţia unei naţiuni civilizate; în emisfera vestică, conform doctrinei Monroe, Statele Unite ar putea să fie nevoite să intervină în aceste cazuri flagrante, îndeplinind rolul de poliţie internaţională. -Theodore Roosevelt


Citate în Emisfera Noastră: Dacă ar fi avut glas, fericirea mea ar fi umplut elegantul hotel cu un vuiet asurzitor. De ce n-am depus discret cheia


Citate în Emisfera Noastră: Mmm, ce bine e să vă pătrund în creier. Juisez în emisfera voastră dreaptă. Dorinţa nu vă mai aparţine: v-o impun pe a mea. Vă interzic să doriţi la întâmplare. Dorinţa voastră este rezultatul unei investiţii care se calculează în miliarde de euro. Eu sunt cel ce hotărăşte azi ceea ce veţi vrea mâine. -Frederic Beigbeder


Citate în Emisfera Noastră: Educaţia noastră este în parte numai a noastră, restul e al înaintaşilor, iar o parte dintr-a noastră o transferăm urmaşilor. Că aşa e viaţa, ca un fluviu cu două capete. -Marin Voiculescu


educaţia-noastră-este-în-parte-numai-a-noastră-restul-e-al-înaintaşilor-iar-o-parte-dintr-a-noastră-o-transferăm-urmaşilor-că-aşa-e-viaţa
Citate în Emisfera Noastră: Emisfera Lunii care ni se înfăţişează este mai bine cunoscută decât pământul în sine; câmpiile, munţii şi craterele sale au fost măsurate cu o precizie de câţiva metri; în timp ce pe Pământ există o suprafaţă de 30 milioane de kilometri pătraţi (de şaizeci de ori întinderea Franţei), pe care piciorul omului nu a călcat niciodată, pe care ochiul omului nu a văzut-o. -Camille Flammarion


Citate în Emisfera Noastră: Crăciunul reînoieşte tinereţea noastră prin aceea că ne face să ne mirăm. Capacitatea noastră de a ne mira a fost numită capacitatea cea mai umană, fiindcă din ea s-au născut arta noastră, stiinţa şi religia. -Ralph Sockman


Citate în Emisfera Noastră: Fiecare dintre noi va fi judecat cândva după standardele sale de viată, şi nu după cum a trăit; după ceea ce oferim şi nu după avuţia noastră; după simpla noastră bunătate şi nu după măreţia noastră aparentă. -William Arthur Ward


Citate în Emisfera Noastră: În Isus întreaga dragoste a lui Dumnezeu vine la noi, în mizeria noastră, în păcatul nostru, în necurăţia noastră, în boala noastră! Isus e Cuvântul lui Dumnezeu devenit Om! -Wilhelm Busch


În-isus-întreaga-dragoste-a-lui-dumnezeu-vine-noi-în-mizeria-noastră-în-păcatul-nostru-în-necurăţia-noastră-în-boala-noastră-isus-e
Citate în Emisfera Noastră: Întâmplarea există doar în mintea noastră, în percepţia noastră limitată. Ea este o reflectare a limitelor noastre de cunoaştere. Lupta împotriva întâmplării este întotdeauna o luptă împotriva noastră înşine, o luptă în care nu putem birui niciodată. -Franz Kafka


Citate în Emisfera Noastră: Nu se poate susţine că muzica noastră populară are un caracter bine definit naţional. Însăşi doina noastră nu este decât un amestec de motive arabe, ruseşti şi ungureşti... S-a întâmplat cu muzica noastră naţională ceea ce s-a întâmplat şi cu fiinţa noastră etnică. După cum sângele nostru este un amestec din toate soiurile de neamuri, care au trecut prin această parte a Europei, tot aşa şi muzica noastră naţională a păstrat accente, răsunete, influenţe din cântecele acelor popoare. De aceea cântecele noastre naţionale au o bază orientală. -George Enescu


Citate în Emisfera Noastră: Răbdarea noastră va realiza mai mult decât forţa noastră. -Edmund Burke


răbdarea-noastră-va-realiza-mai-mult-decât-forţa-noastră
Citate în Emisfera Noastră: Istoria noastră veche începe cu crucea; noua noastră istorie debutează cu învierea. -Watchman Nee


istoria-noastră-veche-începe-cu-crucea-noua-noastră-istorie-debutează-cu-învierea
Citate în Emisfera Noastră: Ştiinţa noastră este o picătură, ignoranţa noastră, o mare. -William James


Ştiinţa-noastră-este-o-picătură-ignoranţa-noastră-o-mare
Citate în Emisfera Noastră: Am înţeles cât de mizerabilă e situaţia noastră în lume: prin simpla noastră existenţă deranjăm pe alţii. -Nicolae Steinhardt


am-înţeles-cât-de-mizerabilă-e-situaţia-noastră-în-lume-prin-simpla-noastră-existenţă-deranjăm-pe-alţii