Citate în Cunoaştere

Citate în Cunoaştere: Nu încape nicio îndoială că orice cunoaştere a noastră începe cu experienţa; căci prin ce altceva ar putea fi deşteptată spre funcţionare facultatea noastră de cunoaştere, dacă nu prin obiecte care exercită influenţe asupra simţurilor noastre şi care, pe de o parte, produc ele însele reprezentări, pe de altă parte, pun în mişcare activitatea noastră intelectuală, pentru a le compara, a le lega sau a le separa, prelucrând astfel materialul brut al impresiilor sensibile într-o cunoaştere a obiectelor care se numeşte experienţă? Astfel, cronologic, nicio cunoaştere nu precede în noi experienţa, şi cu ea începe orice cunoaştere. -Immanuel Kant


Citate în Cunoaştere: Numesc transcendentală orice cunoaştere care se ocupă în genere nu cu obiecte, ci cu modul nostru de cunoaştere a obiectelor, întrucât acesta este posibil a priori. -Immanuel Kant


numesc-transcendentală-orice-cunoaştere-care-se-ocupă-în-genere-nu-cu-obiecte-cu-modul-nostru-de-cunoaştere-a-obiectelor-întrucât-acesta-este
Citate în Cunoaştere: Adevărata cunoaştere şi vedere a lui Dumnezeu constă în vederea că El e invizibil. Ceea ce căutăm se află dincolo de orice cunoaştere, separată prin întunecimea neînţelegerii. -Grigorie de Nysaa


adevărata-cunoaştere-şi-vedere-a-lui-dumnezeu-constă-în-vederea-că-el-e-invizibil-ceea-căutăm-se-află-dincolo-de-orice-cunoaştere
Citate în Cunoaştere: Nimic nu ştim sigur că este bun sau rău decât ce ne duce cu adevărat la cunoaştere sau ceea ce ne poate împiedica să cunoaştem. Sufletul întrucât raţioneză, nu doreşte decât să cunoască şi nu socoteşte că-i este de folos altceva decât ceea ce îl duce la cunoaştere. Cunoaşterea răului este o cunoaştere neadecvată. -Baruch Spinoza


Citate în Cunoaştere: Până când omul nu creşte în înţelepciune cât creşte în cunoaştere, acumularea de cunoaştere va fi acumulare de durere. -Bertrand Russell


până-când-omul-nu-creşte-în-înţelepciune-cât-creşte-în-cunoaştere-acumularea-de-cunoaştere-va-fi-acumulare-de-durere
Citate în Cunoaştere: Dialectica se mărgineşte la dibuiri de cunoaştere în diverse domenii în care filozofia ţinteşte la o cunoaştere completă, pe când sofistica are numai aerul de a fi filozofie, când de fapt ea nu e deloc aşa ceva. -Aristotel


Citate în Cunoaştere: Uneori mă rog nu pentru cunoaştere de sine în general, ci pentru suficientă cunoaştere pentru moment, atât cât pot suporta şi folosi pe moment; mica doză zilnică. -C.S. Lewis


uneori-mă-rog-nu-pentru-cunoaştere-de-sine-în-general-pentru-suficientă-cunoaştere-pentru-moment-atât-cât-pot-suporta-şi-folosi-pe-moment
Citate în Cunoaştere: Cei înzestraţi cu cunoaştere nu fac preziceri. Cei care prezic nu sunt înzestraţi cu cunoaştere. -Lao Tse


cei-înzestraţi-cu-cunoaştere-nu-fac-preziceri-cei-care-prezic-nu-sunt-înzestraţi-cu-cunoaştere
Citate în Cunoaştere: Sunt cu adevărat BRAHMAN, fiind senin, nemişcat şi prin natura mea sunt Existenţă, Cunoaştere şi Beatitudine Absolută. Nu sunt corpul căci acesta este însăşi non-existenţa. Aceasta este numită de către înţelepţi Adevărata Cunoaştere. -Shankaracharya


Citate în Cunoaştere: Problema e dacă Internetul va produce sau nu o cunoaştere culturală. În teorie, aşa ar trebui să se întâmple. Pentru că cine caută cunoaştere pe Internet o găseşte. Întrebarea este dacă Internetul va fi utilizat, şi de câţi, ca instrument de cunoaştere. Obstacolul de-a lungul acestui parcurs e că micuţul de trei-patru ani începe cu televizorul. Prin urmare, atunci când ajunge la Internet interesul lui cognitiv nu e sensibilizat în cheie abstractizantă. Şi cum fără capacitate de abstracţie nu se poate intra în


Citate în Cunoaştere: Orice filosofie este fie cunoaştere din raţiune pură, fie cunoaştere raţională din principii empirice. Prima se numeşte filosofie pură, a doua filosofie empirică. -Immanuel Kant


orice-filosofie-este-fie-cunoaştere-din-raţiune-pură-fie-cunoaştere-raţională-din-principii-empirice-prima-se-numeşte-filosofie-pură-a-doua
Citate în Cunoaştere: Atunci când într-un examen scris tinerii au patru ore la dispoziţie pentru a-şi termină lucrarea, nu schimbă nimic faptul că cineva termină înainte sau foloseşte întregul timp pus la dispoziţie. Aici sarcina primită este una, iar timpul altă. Însă acolo unde timpul însuşi este sarcina, devine o greşeală să termini înainte de termen. La fel acolo unde sarcina este viaţă. Orice proces esenţial de cunoaştere se referă la existenţa sau: numai acea cunoaştere a cărei relaţie cu existenţa este esenţială este cunoaştere esenţială. Cunoaşterea care îndreptată către interior, în reflecţia interiorităţii nu se referă la existenţa este, în mod esenţial, cunoaştere prin întâmplare, nivelul şi cuprinderea ss sunt în mod esenţial indiferente. -Kierkegaard


Citate în Cunoaştere: Sinceritatea nu este o trăsătură de caracter, ci o expresie a inteligenţei. Sinceritatea este un act de cunoaştere, şi, ca orice act de cunoaştere, este şi un act de creaţie. -Teodor Mazilu


sinceritatea-nu-este-o-trăsătură-de-caracter-o-expresie-a-inteligenţei-sinceritatea-este-un-act-de-cunoaştere-şi-ca-orice-act-de-cunoaştere
Citate în Cunoaştere: În filosofie, existenţa lui Dumnezeu este demonstrată prin folosirea naturală a raţiunii, în timp ce, în teologie, gândirea află despre natura lui Dumnezeu şi aplică dialectica la datele revelaţiei acceptate prin credinţă. Cunoaşterea filosofică şi teologică(dialectica) sunt modalităţi de cunoaştere a lui Dumnezeu care se realizează prin experienţa mistică, o cunoaştere întemeiată pe iubire sau o iubire ce îl cunoaşte pe Dumnezeu. -Aristides


Citate în Cunoaştere: Supravieţuire înseamnă cunoaştere. -Dan Surducan


supravieţuire-înseamnă-cunoaştere
Citate în Cunoaştere: Iubirea duce la cunoaştere. -Sfântul Maxim Mărturisitorul


Citate în Cunoaştere: Sentimentele nu sunt un instrument de cunoaştere. -Anatol Basarab


sentimentele-nu-sunt-un-instrument-de-cunoaştere
Citate în Cunoaştere: Ştiinţa este cunoaştere organizată. -Herbert Spencer


Ştiinţa-este-cunoaştere-organizată