Citate Inspiraţionale

Citate Inspiraţionale: Când ţi-s membrele oloage,O concluzie învinge:Capul face, capul trage,Însă nimeni nu împinge. -Carmen-Nina Chioinea


când-ţi-s-membrele-oloageo-concluzie-învingecapul-face-capul-trageÎnsă-nimeni-nu-împinge
Citate Inspiraţionale: Dezvoltarea personalităţii este o asemenea fericire încât trebuie plătită scump... Ea înseamnă mai mult decât spaima de singurătate, ea înseamnă şi fidelitate faţă de propria sa lege. -Carl Gustav Jung


Citate Inspiraţionale: Fericirea n-o putem găsi decât în noi şi e numai timp pierdut s-o cerem altora; căci puţini sunt cei ce au de prisos. -Axel Munthe


fericirea-n-o-putem-gă-decât-în-noi-şi-e-numai-timp-pierdut-s-o-cerem-altora-că-puţini-sunt-cei-de-prisos
Citate Inspiraţionale: Efectul este plodul Cauzei. -Mihai Cucereavii


Citate Inspiraţionale: L-am zărit la cimitir,Pe un doctor cu pretenţii.Venise ca musafir,Ca să-şi vadă... pacienţii. -Mihai Danielescu


l-am-zărit-cimitirpe-un-doctor-cu-pretenţiivenise-ca-musafirca-să-şi-vadă-pacienţii
Citate Inspiraţionale: Adevărata fericire aparţine înţeleptului pentru că, dintre toţi oamenii, el este cel căruia soarta îi poate lua cel mai puţin. -Jean-Jacques Rousseau


adevărata-fericire-aparţine-înţeleptului-pentru-că-dintre-toţi-oamenii-el-este-cel-căruia-soarta-îi-poate-lua-cel-mai-puţin
Citate Inspiraţionale: Din Clipa în care îţi accepţi Destinul, el se schimbă. -Cosmin Georgescu


din-clipa-în-care-îţi-accepţi-destinul-el-se-schimbă
Citate Inspiraţionale: O arcă a lui Noe fără Noe. Din neatenţie, sau poate din plictis, Noe s-a dat de-a rostogolul, a căzut în valuri şi s-a înecat cu doar o zi înainte de retragerea apelor. Iar noi habar n-avem cum să trăim mai departe, singuri, de capul nostru, şi ce ar trebui să facem de vreme ce ne-am născut cu toţii pe-o arcă plutitoare, sub un nor etern, în mijlocul mării. -Cristian Bădiliţă


Citate Inspiraţionale: Semi cult şi semi lord... N-o s-ajungă sută-n sutăCult şi lord, sunt de acord;Dar e prost (şi se discută!),Laş (în sute de nuanţe!)... Deci aici mai sunt... speranţe. -Puşkin


semi-cult-şi-semi-lord-n-o-s-ajungă-sută-n-sutăcult-şi-lord-sunt-de-acorddar-e-prost-şi-se-discutălaş-în-sute-de-nuanţe-deci-aici-mai
Citate Inspiraţionale: Oamenii se nasc fără dinţi, fără păr şi fără iluzii. Iar de murit mor la fel: fără dinţi, fără păr şi fără iluzii. -Alexandre Dumas


oamenii-se-nasc-fără-dinţi-fără-păr-şi-fără-iluzii-iar-de-murit-mor-fel-fără-dinţi-fără-păr-şi-fără-iluzii
Citate Inspiraţionale: Atunci când suferi înseamnă că este necesar să schimbi ceva la tine, la gândurile şi percepţiile tale sau la felul în care trăieşti. Suferinţa este un semnal de alarmă care te invită la conştientizare şi schimbare. Scopul firesc este eliberarea de suferinţă, nu acceptarea ei. Gândeşte-te că atunci când eşti bolnav fizic îţi doreşti să faci orice pentru a te însănătoşi. De ce procedezi altfel atunci când este vorba de suferinţă psihică? De ce continui să accepţi, să crezi că este ceva benefic în


Citate Inspiraţionale: De beau ţuică, vin sau bere,Adevăru-l văd, vă jur!Nevroind să ni-l ofere... Mint de-ngheaţă tutu-n jur. -Valerian Lică


de-beau-ţuică-vin-sau-bereadevăru-l-văd-vă-jurnevroind-să-l-ofere-mint-de-ngheaţă-tutu-n-jur
Citate Inspiraţionale: Fiul împăratului îşi trase iute, iute, căciula pe ochi şi începu iarăşi a mânca, de părea că se bat lupii la gura lui. După ce sfârşi şi aceste bucate, zâna, coprinsă de mirare, porunci să se mai aducă, ca să fie din destul. Fiul împăratului se mai arătă copilaşului încă o dată, plin de bucurie că fiul său îl cunoscu. Copilul iarăşi spuse mă-si; şi aceasta iarăşi îl ţinu de rău, vezi că nu-i venea ei a crede să fi făcut bărbatu-său niscai fapte minunate, prin care să poată ajunge la dânsa. Ea ştia că pe acolo nici pasăre măiastră nu calcă. Copilul tăcu, căci tată-său îşi trăsese căciula pe ochi numaidecât. Mai mâncă până ce se isprăvi şi aceste bucate. Mânca, nene, şi nu se mai sătura. Nemaiavând ce să mai aducă la masă, zâna începu a cârti că nu mai rămăsese şi pentru roabe. -Petre Ispirescu


Citate Inspiraţionale: Să-i mulţumeşti făcliei pentru lumina sa, dar nici pe cel din umbră ce-o ţine nu-l uita. -Rabindranath Tagore


să-i-mulţumeşti-făcliei-pentru-lumina-dar-nici-pe-cel-din-umbră-o-ţine-nu-l-uita
Citate Inspiraţionale: E fricos şi poartă puşcăSă se apere de-o umbră,Ziua, chiar de pare sumbră,Iepurii, oricum, nu muşcă! -Dumitru Râpanu


e-fricos-şi-poartă-puşcăsă-se-apere-de-o-umbrăziua-chiar-de-pare-sumbrăiepurii-oricum-nu-muşcă
Citate Inspiraţionale: Toată istoria Republicii Moldova poate fi descrisă în trei verbe: trebuia, trebuie, ar trebui. -Dorian Furtună


toată-istoria-republicii-moldova-poate-fi-descrisă-în-trei-verbe-trebuia-trebuie-ar-trebui
Citate Inspiraţionale: Moda este o parte profundă şi critică a vieţii sociale a unui bărbat din punct de vedere sexual şi este alcătuită din amestecul ambivalent a unor nevoi irezistibile şi a unor tabuuri inevitabile. -Renee Konig


moda-este-o-parte-profundă-şi-critică-a-vieţii-sociale-a-unui-bărbat-din-punct-de-vedere-sexual-şi-este-alcătuită-din-amestecul-ambivalent-a
Citate Inspiraţionale: Înainte vorbeam:


Înainte-vorbeam-sper-că-totul-se-va-schimba-pe-urmă-am-înţeles-că-există-un-singur-mod-pentru-ca-totul-să-se-schimbe-să-nu-te-dai-bătut