Citate Amuzante

Citate Amuzante: Prevăd că anul care vineVa fi mai bun de bună seamă,Nu pentru toţi, doar pentru cineVrea marfă pentru epigramă. -Petru Miloş


prevăd-că-anul-care-vineva-fi-mai-bun-de-bună-seamănu-pentru-toţi-doar-pentru-cinevrea-marfă-pentru-epigramă
Citate Amuzante: Păsările au făcut o treabă grozavă pentru progresul umanităţii: au ţinut vie dragostea noastră pentru libertate şi ne-au motivat insistent să ajungem la cer, să ajungem la stele! -Mehmet Murat Ildan


păsările-făcut-o-treabă-grozavă-pentru-progresul-umanităţii-ţinut-vie-dragostea-noastră-pentru-libertate-şi-ne-motivat-insistent-să
Citate Amuzante: Am fost un veteran înainte de a fi adolescent. -Michael Jackson


am-fost-un-veteran-înainte-de-a-fi-adolescent
Citate Amuzante: Prin citirea cărţii, mintea noastră se dezvoltă, înţelepciunea se ascute, închipuirea se aprinde, înţelegerea se împuterniceşte, inima mai bună, mai miloasă, mai duioasă se face, voinţa dârză, stăruitoare, neînfricată. Cu puterile astfel crescute prin hrana sufletească a cărţilor, omul înfruntă – cu mai multă uşurinţă – piedicile fără număr ale vieţii, ctitorindu-şi un trai mai bun şi mai folositor, atât sieşi, cât şi semenilor săi. -Alexandru Dima


Citate Amuzante: Civilizaţia este procesul de eliberare a omului de oameni. -Ayn Rand


civilizaţia-este-procesul-de-eliberare-a-omului-de-oameni
Citate Amuzante: Când arde luminos, într-una,A sufletului tău văpaie,Să nu te miri că totdeaunaFugi-vor oamenii de paie. -Vasile Bogrea


când-arde-luminos-într-unaa-sufletului-tău-văpaiesă-nu-te-miri-că-totdeaunafugi-vor-oamenii-de-paie
Citate Amuzante: Cei doi gineri se socotiră că ei pentru că sunt împăraţi şi gineri de împărat n-o să le pese nimic, se lăsară, deci, de le puse pecetea lui în spinare, şi apoi luară laptele şi-l aduseră vorbind între dânşii pe drum:


Citate Amuzante: Tot ceea ce există reprezintă o manifestare a energiei. -Bob Proctor


tot-ceea-există-reprezintă-o-manifestare-a-energiei
Citate Amuzante: Ultima simfonie a lui Beethoven este răscumpărarea muzicii din elementul ei particular spre domeniul artei universale. Este evanghelia umană a artei viitorului. Dincolo de ea nu mai este posibil niciun pas, pentru că după ea nu poate urma decât arta perfectă a viitorului: drama universală pentru care Beethoven a făurit cheia. -Richard Wagner


Citate Amuzante: Puţine lucruri demoralizează mai mult decât injustiţia săvârşită în numele autorităţii şi a legii. -Concepcion Arenal


puţine-lucruri-demoralizează-mai-mult-decât-injustiţia-săvârşită-în-numele-autorităţii-şi-a-legii
Citate Amuzante: Puteţi să-mi spuneţi dacă există cineva pe acest pământ care să nu se teamă de moarte? Există cineva care să nu-L cheme pe Dumnezeu atunci când este în dificultate, când viaţa lui se află în joc sau când se află pe moarte? De ce mai este negată existenţa lui Dumnezeu? Tu însuţi admiţi existenţa lui Dumnezeu atunci când eşti în dificultate. -Swami Shivananda


Citate Amuzante: Noaptea era frumoasă. Pic de nour nu se vedea. Din când în când greierii şi prigoriile te făceau să-ţi mai aduci aminte că trăieşti pe lume. Un vânticel adia, încât de abia îl simţeai că vine să-ţi mângâie obrajii. Ciobanul se făcuse mititel lângă un mărăcine înflorit, pe lângă care păştea calul său, şi se pusese pe gânduri. Se uita pe cer la drumul robilor, vedea cum se mişca carul, fata care duce apa în doniţe pe cobiliţe. Se mira de razele ce ieşea din luceafăr, şi căuta cu mare dorinţă să cunoască care din candelele atârnate în cer ar fi aceea a fetei împăratului ca să se închine la ea. Pe când era cufundat în gândire, fiii de împăraţi şi de boieri băgară de seamă că mai era cineva. Îl întrebară şi aflară că merge şi el la cetatea împărătească unde mergeau şi ei. Şi fiindcă văzură că el nu le da pricină de vorbă, începură ei să-i vorbească şi să-l cam ia peste picior. -Petre Ispirescu


Citate Amuzante: Nu minimaliza puterea duşmanului! -Amita Bhose


Citate Amuzante: Tu, pragu-Înaltei Case când îl treci,Picioarele să-ţi ştergi cum se cuvine.Dar ca să te respecţi şi tu pe tine,Se cade să te speli pe mâini, când pleci. -George Caranfil


tu-pragu-Înaltei-case-când-îl-trecipicioarele-să-ţi-ştergi-cum-se-cuvinedar-ca-să-te-respecţi-şi-pe-tinese-cade-să-te-speli-pe-mâini
Citate Amuzante: Unul zicea să-l taie. Altul să-l spânzure. Altul să-l jupoaie de viu. Alţii în fel de fel de chipuri să-l chinuiască până l-o omorî. Iară cel mai bătrân dintre dânşii zise să-l lase cu viaţă, căci cine ştie la ce le-o fi şi el bun, poate că va izbuti el să fure pe fata unui împărat după care umblau ei să o răpească, şi nu puteau. Fata aceasta se afla închisă de tată-său într-o casă, ale cării uşi erau închise. Tat-său o dată pe an o lăsa descuiată, şi atunci, la o uşă sta de pază un cocoş, şi la cealaltă era un clopoţel; şi nu putea nimeni să se apropie, căci cum punea cineva piciorul pe prag, ori clopoţelul se trăgea, ori cocoşul cânta. Fiul de împărat se făgădui că va cerca şi el. Şi aşa îl lăsaseră zmeii viu. El se duse binişor, şi până a nu pune piciorul pe prag, întinse mâna fără să-l simţă nici măiestrele, apucă cocoşul de gât şi i-l răsuci, de nu mai zise nici pis! apoi deschise uşa încetişor, trecu la cealaltă uşă, fură clopoţelul şi se întoarse de spuse zmeilor să intre unul câte unul, că el îi aşteaptă la uşă, pe dinăuntru. -Petre Ispirescu


Citate Amuzante: La început era Cuvântul şi Cuvântul era la Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul. -Sfântul Ioan Evanghelistul


la-început-era-cuvântul-şi-cuvântul-era-dumnezeu-şi-dumnezeu-era-cuvântul
Citate Amuzante: Erica: Ce s-a întâmplat cu fata mea dulce? Nina: A dispărut. -Lebăda neagră


erica-ce-s-a-întâmplat-cu-fata-mea-dulce-nina-a-dispărut
Citate Amuzante: Eric: Nu încerca să strici o noapte numai bună de spionat copiii prin logică. -Al şaptelea cer


eric-nu-încerca-să-strici-o-noapte-numai-bună-de-spionat-copiii-prin-logică